History and Philosophy

Sociocracy at Endenburg Elektrotechniek

Statement from the Endenburg Elektrotechniek Website about their sociocratic governance:

A Circle Meeting at Endenburg Elektrotechniek

A Circle Meeting at Endenburg Elektrotechniek

The word “sociocracy” is derived from the Latin word socius,  neighbor or fellow, and the Greek word kratein, to rule. As a form of governance, sociocracy is based the equivalence of individuals, but not in the sense that “the majority rules,” as in democracy. In sociocracy a decision may only be made if one has a well-founded counter-argument. (This is called the consent principle). Sociocracy offers the individual thus more participation in decisions. So much for the theory.

At Endenburg we have known the sociocratic tradition since the 1970s. Our employees have a voice in policy, and that happens through service (department) circles, business (management) circles, and the top circle. In the service circles, all employees meet with their departments. The business circle formed by MT members and elected representatives from the service circles. In addition, we have a so-called Top Circle which includes the management, delegates from the business circle, and external experts.

Our sociocratic foundation leads in practice to greater involvement and job satisfaction among employees. This is demonstrated by the quality of service. And thus the contributions of sociocracy also contributes to better work for our clients.

The Original in Dutch:

De term sociocratie is afgeleid van het Latijnse woord ‘socius‘ (= medemens) en het Griekse woord ‘kratein‘ (=regeren). Als bestuursvorm gaat sociocratie uit van de gelijkwaardigheid van individuen, maar niet in de betekenis dat ‘de meeste stemmen gelden‘, zoals bij democratie. Bij sociocratie kan een besluit alleen genomen worden als niemand een gefundeerd tegenargument heeft. (Dit noemt men het consentbeginsel). Sociocratie biedt het individu dus meer beslissingsinspraak. Tot zover de theorie.

Bij Endenburg kennen we sinds de jaren 1970 een sociocratische traditie. Onze medewerkers hebben zeggenschap in het beleid, en dat gebeurt via de dienstkringen, bedrijfskring en topkring. In de dienstkringen hebben alle medewerkers zitting van de betreffende afdeling, de bedrijfskring wordt gevormd door MT leden en gekozen afgevaardigden vanuit de dienstkringen. Daarnaast kennen we een zogenaamde TopKring waarin o.a. de directie, afgevaardigden vanuit de bedrijfskring en externe deskundigen zitting hebben.

Onze sociocratische grondslag leidt in de praktijk tot grotere betrokkenheid en meer werkplezier bij de medewerkers. Dit werkt aantoonbaar door in de kwaliteit van de dienstverlening. En daarmee draagt sociocratie ook voor onze opdrachtgevers bij aan ‘het betere werk.‘

http://www.endenburg.nl/endenburg-profiel.php?item=7 Last accessed  2 September 2012.